Polityka zwrotów

Polityka zwrotów

NINIEJSZA POLITYKA ZWROTÓW JEST WYDANA PRZEZ SODASTREAM ("SODASTREAM", "MY", "NAS" I "NASZA"). W SODASTREAM ROZUMIEMY, ŻE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ SYTUACJA, ŻE BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY OD NAS PRODUKT I PRAGNIEMY UCZYNIĆ PROCES ZWROTU JAK NAJPROSTSZYM I JAK NAJŁATWIEJSZYM DLA PAŃSTWA.


Jeśli skontaktują się Państwo z nami, aby wykonać jedno z przysługujących Państwu praw na podstawie niniejszej Polityki Zwrotów, poprosimy Państwa o dostarczenie nam zadowalającego dowodu, że zakupili Państwo od SodaStream produkt na naszej polskiej stronie internetowej sodastream.pl. Będziemy akceptowali następujące dokumenty jako dowody zakupu:


  • numer referencyjny zamówienia on-line;
  • email z potwierdzeniem zamówienia lub pokwitowanie otrzymane od nas; lub
  • wyciągi PayPal.

Możemy ewentualnie przyjąć również zestawienia finansowe takie jak wyciąg z karty kredytowej lub wyciąg bankowy (jednak, jeśli dowód kupna nie wyszczególnia dokładnie towarów, może być wymagane przedstawienie kilku dowodów).


1.ZWROTY Z POWODU ZMIANY ZDANIA


Zgodnie z mającymi zastosowanie polskimi regulacjami dotyczącymi konsumentów, mają Państwo prawo do zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni of otrzymania zamówienia. Należy zauważyć, że towar znajduje się w zamkniętym opakowaniu i nie może być zwrócony po otwarciu opakowania ze względu na ochronę zdrowia lub z powodów sanitarnych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonanej dostawie.


Jeżeli z jakiegoś powodu nie będą Państwo zadowoleni z zakupu w sklepie on-line SodaStream, mają Państwo możliwość odesłania go do nas pod warunkiem, że towar będzie w oryginalnym opakowaniu i że będzie dołączony do niego dowód kupna. Towar powinien być nowy, nieużywany i wyposażony we wszystkie oryginalne części.


Zwroty do SodaStream muszą być zwrotami jedynie towarów zakupionych ze sklepu on-line SodaStream Poland. Jeśli produkt SodaStream zostal kupiony od sprzedawcy detalicznego, należy stosować się do jego polityki zwrotów/wymiany.


Oryginał pokwitowania dla Państwa musi być dołączony do zwracanego przedmiotu(ów) w celu przeprowadzenia procedury zwrotu zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. Zwroty pieniędzy, zwroty lub wymiana towarów będą akceptowane jedynie w odniesieniu do towarów zakupionych w sklepie on-line SodaStream Poland. Wszystkie zwracane produkty muszą być w oryginalnym stanie i uznane przez SodaStream Poland za nieuszkodzone zanim mogą zostać zaakceptowane do celów zwrotu pieniędzy za nie.


Towar zakupiony w sklepie on-line SodaStream Poland może zostać zwrócony w terminie do 14 dni od dnia dostawy.


Wymiany są akceptowane w terminie 14 dni od dnia dostawy wyłącznie ze sklepu on-line SodaStream Poland, towar zakupiony od innych sprzedawców detalicznych musi być zwracany/wymieniany zgodnie z procedurą zwrotów/wymiany obowiązującą u tych sprzedawców detalicznych. Do zwracanego produktu(ów) musi być dołączony oryginał pokwitowania dla Państwa. Opłaty związane z dostawą/ wysyłką nie podlegają zwrotowi.


Proszę o skontaktowanie się z obsługą klienta pod numerem telefonu + 48221523326 lub złożenie prośby on-line na adres www.sodastream.pl_support@sodastream.pl w celu uzyskania dalszych wskazówek.


2.PRODUKTY WADLIWE, GWARANCJA SODASTREAM I RĘKOJMIA NA PODSTAWIE POLSKICH REGULACJI DOTYCZĄCYCH KONSUMENTÓW


Czerpiemy wielką satysfakcję i radość ze wszystkiego, co robimy i jesteśmy tak samo rozczarowani jak Państwo, gdy otrzymany przez Państwo produkt nie spełnia pod jakimkolwiek względem standardów. Proszę zadzwonić do naszej Obsługi Klienta pod numer telefonu + 48221523326 (03) 8706 0200 lub zgłosić problem on-line na adres www.sodastream.pl i jeden z członków naszego Zespołu Obsługi Klienta chętnie udzieli Państwu pomocy technicznej w przypadku, gdy będzie to konieczne.


W przypadku, gdy produkt jest wadliwy, mają Państwo różne opcje zależnie od tego, czy nasza polityka dotycząca gwarancji wymiany (“Gwarancja SodaStream”) lub Państwa statutowe prawa nadal obowiązują


Może Państwu przyslugiwać również prawo do anulowania zamówienia w określonych terminach zgodnie z przepisami prawa dotyczącego konsumentów, ktore mają zastosowanie.


3.GWARANCJA SODASTREAM


W przypadku, gdy Gwarancja SodaStream obowiązuje, a Państwa produkt zostanie uznany za wadliwy, chętnie wymienimy produkt na równoważny model lub, o ile zakupiony przez Państwo produkt nie będzie już dostępny, na inny produkt, który oferuje zasadniczo tę samą funkcjonalność.


Należy zachować kopię pokwitowania, ponieważ będzie ono Państwu potrzebne do celów gwarancyjnych. W przeciwnym razie, nie będziemy mogli udzielić świadczeń w ramach gwarancji na Państwa maszynę.


Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji dostarczonej Państwu wraz z zakupionym towarem w celu uzyskania dalszych informacji na temat Gwarancji SodaStream, włącznie z tym, w jaki sposób można wykonywać swoje prawa na podstawie tej gwarancji.


Z wyjątkiem jak wskazano w Gwarancji SodaStream oraz w jak najszerszym zakresie dozwolonym mającym zastosowanie prawem i regulacjami, nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do produktów.


Ponowne napełnienie pustej Butli SodaStream CO2 przez osoby trzecie może wiązać się z ryzykiem. SodaStream gwarantuje bezpieczeństwo jedynie Butli ponownie napełnionych przez SodaStream, które są wyposażone w zamknięcie z zaworem blokującym SodaStream.


4.OTRZYMALI PAŃSTWO NIEWŁAŚCIWY PRODUKT?


Jeśli Państwo sądzą, że otrzymali niewłaściwy produkt lub brakuje części Państwa zmówienia, proszę o skontaktowanie się z Zespołem Obsługi Klienta pod numerem telefonu + 48221523326 na (03) 8706 0200 lub wysłanie maila na adres support@sodastream.pl


W przypadku, gdy został wysłany niewłaściwy produkt lub niekompletne zamówienie, przyślemy Państwu produkty zastępcze lub zwrócimy pieniądze za brakujące przedmioty (po uzgodnieniu z Państwem).