POLITYKA PRYWATNOŚCI

SODASTREAM – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 10 sierpnia 2021 r.


1. Nasze zobowiązanie dotyczące ochrony prywatności


1. W SodaStream Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy Żelaznej 51/53; 00-841 Warszawa i jej podmiotach powiązanych, dalej „my” i/lub „SodaStream”, szanujemy Państwa prywatność. SodaStream jest administratorem Państwa danych osobowych.

2. SodaStream zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włączając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także zgodnie z obowiązującymi lokalnym przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Aby lepiej chronić Państwa prywatność, przekazujemy niniejszą politykę („Polityka prywatności”), w której informujemy o naszych praktykach dotyczących informacji oraz przedstawiamy przysługujące Państwu prawa dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych.

3. Niniejsza Polityka prywatności dostępna jest na stronie głównej w naszej witrynie internetowej oraz w każdym punkcie, gdzie Państwa dane osobowe mogą być gromadzone, np. podczas zakupów w naszej witrynie lub podczas dołączenia do naszej bazy danych klientów w celu subskrypcji biuletynu.

4. Stanowczo zalecamy Państwu zapoznanie się z niniejszą Polityką i upewnienie się, że w pełni rozumieją Państwo nasze praktyki odnośnie danych osobowych przed uzyskaniem dostępu do lub skorzystaniem z naszych usług. Jeżeli będą chcieli się z nami Państwo kontaktować, nie chcąc podawać swojej tożsamości lub używając pseudonimu, w miarę możliwości zezwolimy na taki kontakt.

5. Jeżeli przeczytali Państwo i rozumieją naszą Politykę prywatności, ale nie akceptują naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, powinni Państwo niezwłocznie opuścić naszą witrynę oraz zaprzestać korzystania z naszych Usług. Jeżeli po przeczytaniu niniejszej Polityki prywatności pojawią się jakiekolwiek pytania z nią związane, prosimy o kontakt pod adresem privacy@sodastream.com.


2. Ważne informacje


1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie Państwu, jakie informacje gromadzimy oraz w jakich sytuacjach, dlaczego i w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdą tu też Państwo informacje o przysługujących Państwu ustawowych prawach. Niniejsza Polityka prywatności nie zastępuje warunków umów zawartych z nami ani Państwa praw na mocy RODO i innych obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie prywatności.

2. Ochrona prywatności osób małoletnich ma szczególnie ważne znaczenie. W związku z tym nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy w naszej witrynie ani w trybie offline informacji o osobach, które zgodnie z naszą wiedzą są niepełnoletnie. Żadna część naszej witryny nie jest również skierowana do osób niepełnoletnich. Rodzice i opiekunowie powinni nieustannie nadzorować działania swoich dzieci. W przypadku, gdy dowiemy się, że zgromadzone lub otrzymane przez nas dane osobowe należą do osoby niepełnoletniej, a rodzic nie wyraził na to zgody, usuniemy takie informacje. W przypadku podejrzeń, że otrzymaliśmy lub posiadamy informacje o osobie niepełnoletniej, prosimy o kontakt pod adresem privacy@sodastream.com.

3. Proszę pamiętać, że w naszej witrynie znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności. W przypadku odwiedzania takich stron należy zapoznać się z ich odnośnymi politykami prywatności. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do praktyk stron trzecich w zakresie ochrony prywatności ani wykorzystywania informacji.

4. Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia danych w celu automatycznego gromadzenia określonych danych dotyczących interakcji z użytkownikami. Niektóre z takich informacji mogą zawierać dane osobowe. Więcej informacji na temat danych, jakiego gromadzimy z wykorzystaniem plików cookie i technologii śledzenia danych, można znaleźć w punkcie 10.


3. Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób?


1. Dane osobowe są gromadzone, gdy dobrowolnie przekażą je Państwo za pośrednictwem formularza internetowego, zarejestrują się, będą korzystać z naszej witryny lub naszych usług online. Nasza witryna automatycznie gromadzi określone dane dotyczące interakcji z użytkownikami, które ułatwiają obsługę, zarządzanie i planowanie. Niektóre informacje, które mogą stanowić dane osobowe (np. rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny, liczba odwiedzin w witrynie, daty odwiedzin w witrynie, data i godzina przesłania zapytania online, czas potrzebny na pobranie żądanych informacji, kody błędów generowane podczas interakcji przeglądarki z naszą witryną i czas spędzony w naszej witrynie), mogą być gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia danych – wszystkie w formie zanonimizowanej. Gromadzone mogą być również informacje zagregowane (np. ile razy użytkownicy logują się do naszej witryny). Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i technologii śledzenia danych można znaleźć w punkcie 10.

2. W przypadku rejestracji w naszej witrynie, kontaktu z nami (jako osoba fizyczna) lub zakupu produktów lub usług z naszej witryny możemy gromadzić Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (łącznie „dane identyfikacyjne”); informacje o Państwa gospodarstwie domowym („dane o strukturze gospodarstwa domowego”); nawykach konsumenckich Państwa i członków Państwa gospodarstwa domowego („dane konsumenckie”); informacje o urządzeniu służącym do uzyskania dostępu do naszej witryny lub naszych usług online („dane o urządzeniu”); informacje płatnicze i dane karty płatniczej („dane płatnicze”); informacje niezbędne do konfiguracji Państwa konta SodaStream i uzyskania do niego dostępu („dane logowania”).

3. W przypadku rejestracji lub kontaktu z nami w imieniu Państwa firmy możemy gromadzić dane identyfikacyjne firmy, dane identyfikacyjne przedstawiciela firmy, informacje o strukturze firmy i dane o konsumpcji, dane dotyczące urządzenia, dane płatnicze i dane logowania.

4. W przypadku kontaktu z nami z wykorzystaniem innych metod offline w celu zakupu naszych produktów lub usług, lub korzystania z co najmniej jednego z kanałów komunikacji w trybie offline gromadzimy dane identyfikacyjne i dane płatnicze niezbędne do sprzedaży i dostarczenia towarów i usług lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie/skargę oraz – o ile jest to konieczne – do obsługi i realizacji zamówienia i bieżącego świadczenia naszych usług.

5. W przypadku kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Water Blog, Recipe Site, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, gromadzimy dane logowania i wszelkie dane osobowe dobrowolnie przez Państwa przekazane, takie jak opinie na blogu, przesłane przepisy lub wiadomości opublikowane na stronach naszych mediów społecznościowych. Jeżeli przesyłają Państwo treści, włączając Państwa dane osobowe, do sieci społecznościowej, będą one podlegały warunkom korzystania z takiej sieci oraz obowiązującej tam polityce prywatności, nawet jeżeli Państwa post będzie publikowany na oficjalnej stronie SodaStream w danej sieci społecznościowej. Takie warunki korzystania ani polityki prywatności nie podlegają naszej kontroli ani weryfikacji. W związku z tym przed przesłaniem swoich danych osobowych należy zapoznać się z treścią takich dokumentów.

6. Jeżeli aplikują Państwo na jeden z wakatów opublikowanych na naszych stronach z ofertami pracy, przesyłając nam swoje dane kontaktowe i CV („dane osobowe kandydata do pracy”) za pośrednictwem odnośnej aplikacji w naszej witrynie lub innych udostępnionych przez nas kanałów komunikacji (np. media społecznościowe), gromadzimy takie dane osobowe kandydata do pracy w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.


4. W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

1. W celu dostarczania naszych produktów i świadczenia naszych usług

 • Gromadzimy dane osobowe, aby oferować Państwu produkty i/lub usługi i ich funkcje. Możemy wykorzystywać zgromadzone informacje w celu zatwierdzenia Państwa zamówienia lub subskrypcji, przetworzenia Państwa płatności (np. miesięcznej opłaty w przypadku subskrypcji) i dostarczania zamówionych produktów i subskrybowanych usług. Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji Państwa zamówienia i zapewnienia wsparcia. Wykorzystujemy również takie informacje do celów zarządzania klientami, utrzymywania relacji z Państwem, aby zapewnić najwyższej jakości obsługę.

2. W celu weryfikacji Państwa tożsamości


 • Możemy wykorzystać pozyskane od Państwa informacje w celu weryfikacji Państwa tożsamości. Możemy też wykorzystać te informacje, aby założyć i skonfigurować Państwa konto, zweryfikować lub ponownie nadać Państwu hasło, rejestrować Państwa aktywność lub się z Państwem kontaktować.

3. W wewnętrznych celach biznesowych, takich jak:

 • aby doskonalić nasze produkty w celu dostosowania ich do potrzeb naszych klientów oraz czerpać informacje w zakresie możliwych ulepszeń;
 • aby podnosić jakość naszych usług i dostosowywać je do potrzeb użytkowników. Niektóre z informacji (w szczególności informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia danych) pomagają nam ulepszać naszą witrynę; oraz
 • wykrywać oszustwa i inne niewłaściwe działania oraz monitorować integralność treści w naszej witrynie.

4. W celu rozpatrywania podań o pracę

Gromadzimy dane osobowe kandydatów do pracy wyłącznie do wewnętrznych celów rekrutacyjnych SodaStream, włączając: identyfikację kandydatów, ocenę ich podań, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu oraz telefoniczny lub pisemny kontakt z kandydatami.

5. W celu komunikacji z Państwem

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby odpowiadać na Państwa zapytania i/lub skargi dotyczące naszych produktów lub usług, oraz aby przekazywać ważne informacje dotyczące Państwa konta i produktów, np. poinformować o przyjęciu płatności lub przetworzeniu zamówienia.


5. Do celów marketingu bezpośredniego


Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, włączając informacje dotyczące Państwa zamówienia, np. Państwa adres, w celach marketingu bezpośredniego. Możemy, na przykład, przesyłać Państwu wiadomości e-mail, informując o nowościach i aktualizacjach dotyczących naszych produktów i usług. Takie informacje mogą mieć formę wiadomości e-mail, przesyłek pocztowych, SMS-ów, rozmowy telefonicznej lub spersonalizowanych reklam w Internecie. Przed przesłaniem Państwu takich informacji marketingowych wystąpimy o Państwa zgodę.

W celu ochrony Państwa prywatności oraz zapewnienia pełnej kontroli nad sposobami wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na marketing bezpośredni, gdy kontaktują się Państwo z nami w związku z produktem lub usługą, otrzymują od nas wiadomość e-mail, SMS lub innego rodzaju bezpośrednią komunikację marketingową , lub kontaktują się z nami bezpośrednio, aby wycofać taką zgodę.

W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z wszelkich form marketingu bezpośredniego — w tym celu można kliknąć łącze do rezygnacji w każdej wiadomości wysłanej po uzyskaniu Państwa zgody, zmieniając ustawienia prywatności na swoim koncie SodaStream lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@sodastream.com z informacją o wycofaniu uprzednio udzielonej zgody. Aby przejrzeć lub zaktualizować przekazane nam informacje, należy kliknąć „mój profil” na stronie głównej naszej witryny i zmienić dane. Jeżeli wcześniej nie pojawił się monit o podanie adresu e-mail i hasła, przed wprowadzeniem zmian poprosimy o ich podanie, aby uniemożliwić osobom postronnym uzyskiwanie dostępu do Państwa danych osobowych i ich modyfikację.

Staramy się ograniczać marketing bezpośredni do uzasadnionego i umiarkowanego zakresu, wysyłając do Państwa wiadomości, które zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami mogą być dla Państwa interesujące lub istotne.


6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Gromadzimy, wykorzystujemy lub udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, gdy mamy pewność, że:


1. Wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań mających na celu zawarcie z Państwem umowy. Na przykład, aby dostarczyć Państwu nasze produkty lub usługi, konieczne będzie przetworzenie określonych danych osobowych, takich jak Państwa adres, numer telefonu, dane identyfikacyjne i dane płatnicze w celu utworzenia konta użytkownika i realizacji Państwa zamówienia. Ponadto przetwarzamy dane w celu poznania naszego klienta i utrzymywania z Państwem relacji, aby zapewnić najwyższej jakości obsługę. W tym przypadku podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO, a w stosownych przypadkach nasze prawnie uzasadnione interesy w celu zapewnienia takiej obsługi – art. 6(1)(f) RODO; lub

2. Wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji uzasadnionych prawnie interesów naszej spółki w celu dostarczania naszym klientom produktów i usług, pod warunkiem, że zawsze wykorzystujemy takie dane w sposób współmierny z poszanowaniem Państwa praw do ochrony prywatności. Na przykład, zawsze dążymy do ulepszania naszych produktów i usług, aby dostosowywać je do potrzeb naszych klientów oraz sprzedawać je aktualnym i potencjalnym klientom. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, np. informacje o nawykach konsumenckich, informacje o urządzeniu i strukturze gospodarstwa domowego oraz czerpiemy informacje dotyczące możliwych ulepszeń. Przetwarzamy takie dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa powyżej – art. 6(1)(f) RODO; lub

3. Wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego. Na przykład, w celu prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej, na potrzeby realizowania wniosków organów publicznych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji lub w inny sposób wymaganych przez prawo – podstawę prawną stanowi art. 6(1)(c) RODO; lub

4. Udzielili Państwo zgody na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych w tym celu (np. w przypadku subskrypcji dodatkowych usług) – podstawę prawną stanowi art. 6(1)(a) RODO. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, mogą Państwo w dowolnym momencie ją wycofać, tym samym uniemożliwiając przetwarzanie takich danych. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


7. W jaki sposób chronimy i przechowujemy Państwa dane osobowe?


1. Bezpieczeństwo danych

 • Aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do informacji, zapewnić dokładność danych oraz prawidłowe ich wykorzystanie wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji. Do podejmowanych przez nas działań należą: zobowiązanie naszych pracowników i usługodawców do zachowania poufności, niszczenie lub trwała anonimizacja danych osobowych, gdy nie są już niezbędne do celów, do których zostały pozyskane. SodaStream będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, poufności lub integralności przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz w przypadkach, gdy uznamy to za stosowane lub będziemy do tego zobowiązani na mocy RODO lub obowiązujących lokalnych regulacji w zakresie ochrony prywatności – poinformujemy Państwa w wiadomości e-mail, SMS-ie lub za pośrednictwem widocznego komunikatu w naszej witrynie w możliwie najkrótszym czasie oraz bez zbędnej zwłoki.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednak częściowo uzależnione od zabezpieczeń na urządzeniu używanym do komunikacji z nami, zabezpieczeń danych logowania oraz zabezpieczeń zapewnianych przez dostawcę usług internetowych. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich nazwy użytkownika, danych logowania i hasła SodaStream. Prosimy o nieudostępnianie nazwy użytkownika, danych logowania ani hasła osobom trzecim.

2. Przechowywania danych

 • Możemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne i dozwolone przez prawo – jest to zależne od rodzaju danych i celów, w jakich mogą być przez nas wykorzystywane i ujawniane. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczania naszych produktów i usług, a po tym czasie w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. w związku z przechowywaniem faktur) lub w innych celach, takich jak rozwiązywanie ewentualnych sporów, odpowiadanie na skargi lub wznowienie subskrypcji.
 • Ponadto stosujemy politykę przechowywania danych, która ma zastosowanie do powierzonych nam informacji. Jeżeli Państwa dane nie będą już potrzebne, zapewnimy ich bezpieczne usunięcie lub zanonimizowanie.
 • Należy pamiętać, że SodaStream może przechowywać przekazane nam dane osobowe kandydatów do pracy przez okres dłuższy niż dwa lata od momentu obsadzenia lub zamknięcia danego stanowiska, jeżeli uzyskano zgodę na takie przechowywanie. Dzięki temu możemy ponownie rozpatrzeć kandydatury pod kątem innych stanowisk i możliwości w SodaStream, wykorzystując przesłane dane kandydatów w przypadku kolejnych podań o pracę; a jeżeli kandydat zostanie zatrudniony – do dalszych celów zatrudnienia i celów biznesowych związanych z jego pracą w SodaStream. Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do wcześniej przesłanych danych osobowych kandydata do pracy, zaktualizować je, żądać ich usunięcia z systemów SodaStream lub skorzystać z przysługujących Państwu praw na mocy RODO, prosimy o kontakt pod adresem privacy@sodastream.com

8. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe


SodaStream może udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim (lub w inny sposób zezwalać na dostęp do nich) wyłącznie w następujących przypadkach w sposób określony poniżej:

1. Innym podmiotom powiązanym SodaStream w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

2. Stronom trzecim, którym dany podmiot SodaStream zleca wykonanie całości lub części swoich działań operacyjnych. Celem takiego przekazania danych jest pomoc w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług. Na przykład, możemy przekazać usługodawcy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego produktu. Inne sytuacje obejmują przekazanie danych dostawcom usług e-marketingowych, usług hostingowych i innym dostawcom technologii informacyjno-komunikacyjnych. Proszę pamiętać, że nigdy nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych stronom trzecim. Takie strony trzecie zobowiązały się do przestrzegania ograniczeń dotyczących poufności oraz do wykorzystywania danych osobowych, które udostępniamy lub które gromadzą w naszym imieniu, wyłącznie do celów świadczenia usług określonych w umowie.

3. Mamy prawo ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim w przypadku, gdy:

 • zobowiązuje lub upoważnia nas do tego prawo;
 • udzielili Państwo wyraźnej zgody na takie ujawnienie; lub
 • jesteśmy upoważnieni do ujawnienia informacji na mocy RODO i obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie prywatności.

Możemy również ujawniać stronom trzecim dane osobowe lub inne informacje przekazane przez Państwa lub Państwa dotyczące w związku z fuzją, przejęciem, upadłością lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji procesu.


9. Globalne przekazywanie danych osobowych


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane poza Państwa miejscem zamieszkania, do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których obowiązują inne standardy ochrony danych osobowych. Podejmiemy odpowiednie działania w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, oraz z zapewnieniem ochrony Państwa praw do prywatności i Państwa interesów. Przekazywanie danych jest ograniczone do krajów, które zostały uznane za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej, lub sytuacji w stosunku do których mamy pewność, że istnieją alternatywne rozwiązania stanowiące odpowiednie zabezpieczenia na mocy RODO, chroniące Państwa prawo do prywatności. W tym celu:

1. Zapewnimy, że przekazywanie danych w obrębie SodaStream i jej podmiotów powiązanych będzie objęte umową zawartą między członkami Grupy SodaStream (umowa wewnątrzgrupowa), która zobowiązuje każdego członka do zapewnienia, że dane osobowe objęte zostaną odpowiednią i spójną ochroną prawną w ramach Grupy, np. poprzez włączenie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję lub równorzędnych;

2. W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza SodaStream, włączając przekazanie danych stronom trzecim, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi, uzyskamy od nich zobowiązania umowne w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, np. poprzez włączenie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję lub równorzędnych;

3. W przypadku wezwań do udzielenia informacji otrzymanych od organów ścigania lub organów regulacyjnych, przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych zostaną one przez nas dokładnie sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowanych zabezpieczeń lub, o ile to możliwe, kopię właściwego dokumentu, prosimy o kontakt pod adresem privacy@sodastream.com.


10. Wykorzystanie plików cookie i innych technologii śledzenia danych


SodaStream korzysta z określonych technologii monitorowania i śledzenia danych (takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, znaczniki i skrypty). Takie technologie są wykorzystywane w celu bieżącego zapewnienie, świadczenia i doskonalenia naszych usług oraz zapewnienia naszym klientom lepszej obsługi. Na przykład, takie technologie umożliwiają nam zapamiętanie preferencji i uwierzytelnionych sesji naszych klientów; lepsze zabezpieczenie naszych usług, określanie problemów technicznych, trendów wśród użytkowników i skuteczności naszych kampanii oraz monitorowanie i doskonalenie ogólnej wydajności naszych usług.

Więcej informacji na temat naszej Polityki plików cookie można znaleźć tutaj: [dodać link do Polityki plików cookie].

11. Prawa przysługujące w odniesieniu do danych osobowych

Osobom fizycznym przysługują następujące prawa na mocy RODO i obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie prywatności:

 • prawo do uzyskania dostępu, np. w formie kopii, do swoich danych osobowych, które przechowujemy;
 • prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które przechowujemy;
 • prawo do żądania korekty błędów w Państwa danych osobowych w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas dane są dokładne, aktualne, kompletne i istotne oraz nie wprowadzają w błąd. Proszę pamiętać, że mogą Państwo samodzielnie skorygować, zaktualizować lub usunąć określone części swoich danych osobowych lub całkowicie zdezaktywować swoje konto SodaStream w ustawieniach konta; oraz
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego biuro mieści się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przed ujawnieniem wnioskowanych danych osobowych możemy prosić o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości oraz zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadkach dozwolonych przez prawo zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, na przykład, w przypadku wniosków, które mają ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt pod adresem privacy@sodastream.com.


12. Zmiany niniejszej Polityki prywatności


Okresowo możemy wprowadzać do niniejszej Polityki prywatności zmiany w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi i sposobem prowadzenia naszej działalności. Prosimy o regularne sprawdzanie tych stron w celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki prywatności.


13. Dane kontaktowe


Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail privacy@sodastream.com, również w sprawie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, chęci wykonania swoich praw zgodnie z punktem 11 lub złożenia skargi dotyczącej ochrony Państwa prywatności.

Rozpatrzymy Państwa skargę i postaramy się odpowiedzieć na nią możliwie najszybciej oraz zgodnie z wymogami prawa.