Jak czyścić ekspres do wody gazowanej ART?

W razie potrzeby, użyj łagodnego płynu do mycia naczyń i miękkiej wilgotnej szmatki, aby delikatnie wyczyścić ekspres do wody gazowanej. Wytrzyj wszelkie rozlane płyny, aby baza była sucha.

UWAGA:

NIE UŻYWAJ ściernych środków czyszczących ani ostrych narzędzi.

NIE ZANURZAJ saturatora ART w wodzie, ani nie myj go w zmywarce. Może to doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia.

NIE UMIESZCZAJ ani nie przechowuj ekspresu do wody gazowanej w pobliżu źródła ciepła.